Szukaj

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań zarówno z tytułu szkód na osobie jak i szkód majątkowych.

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, śmierci osoby najbliższej, błędów lekarskich, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia oraz innych zdarzeń losowych.

Prowadzimy sprawy o:

 • zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne
 • zwrot kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji
 • zwrot utraconych dochodów
 • rentę z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej i zwiększonych potrzeb
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej
 • odszkodowanie za szkody w gospodarstwie rolnym
 • odszkodowanie za zmarnowany urlop
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd
 • zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego
 • zwrot kosztów naprawy pojazdu i utraty jego wartości
 • odszkodowanie za rzeczy zniszczone lub utracone w wyniku wypadku

Pomagamy w zebraniu dokumentacji, zgłoszeniu szkody, prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem lub podmiotem odpowiedzialnym za powstanie szkody, a także reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym.